O mnie

Witaj! Nazywam się Sebastian Stefaniak

Od wielu lat jestem związany z organizacjami pozarządowymi. Na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, którego celem jest rozwój sektora organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie kapitału społecznego, kulturowego i ekonomicznego społeczności lokalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W TŁOKU zajmuję się kadrami, płacami, rozliczaniem projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich.

W trakcie jednego z projektów realizowanych przez TŁOK, w ramach którego organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego mogły skorzystać z wsparcia w zakresie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, zorientowałem się, że na rynku nie ma programu do prowadzenia tego rodzaju ewidencji dostosowanego do potrzeb organizacji działających w Polsce. W związku z tym zdecydowana większość z nich prowadzi ją w Excelu lub podobnym programie. W przypadku małych organizacji finansujących swoją działalność ze składek członkowskich nie stanowi to większego problemu. Inaczej jest w organizacjach, które realizują projekty finansowane ze środków publicznych, otrzymują darowizny lub prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego. Takie organizacje mają więcej obowiązków związanych z rozliczeniami otrzymanych środków, i nagle z dwóch tabelek robi się pięć, z pięciu siedem itd.

I tak powstała uepik24 – internetowa aplikacja do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, dostępna 24 h/7.

Jeśli zajmujesz się prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w swojej organizacji i masz już dość niezliczonych tabelek w Excelu, sprawdź uepik24. Jestem przekonany, że usprawni Twoją pracę.