Cennik

Funkcje

1 miesiąc

35 zł brutto

Wypróbuj za darmo

6 miesięcy

180 zł brutto

Wypróbuj za darmo

1 rok

300 zł brutto

Wypróbuj za darmo

Zestawienia przychodów i kosztów oraz przepływów finansowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.10.2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Projekty

Rozliczenia z kontrahentami

Raporty:
♦ Rachunek wyników
♦ Przychody i kosztów projektów
♦ Przychody według zdefiniowanych przez użytkownika grup podmiotów